Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Κεκλιμένα Επίπεδα (Ράμπες)

.

Το περίζωμα στα άκρα της ράμπας αναφέρεται στη Νομοθεσία με ύψος 15 εκατοστά. Αυτό ε΄ναι λάθος και δεν εξυπηρετεί κανένα.

Ένα ύψος 5- 7 εκ. είναι υπέραρκετό για να εμποδίσει τα μικρά μπροστινά τροχάκια να παρεκκλίνουν της πορείας τους,

Διατομές εργονομικού χειρολισθήρα που βοηθούν και στηρίζουν καλύτερα τα εμποδιζόμενα άτομα
Μέγιστη κάθετη υψομετρική διαφορά που δεν χρειάζεται ράμπα=0,5 εκ. Ίσως κάποια παλιά βιβλία να αναφέρουν 2 εκ. ως μέγιστο ύψος, όμως μην ξεχνάμε ότι σχεδιάζουμε για όλους τους χρήστες, όλων των δυνατοτήτων και... ταχυτήτων.Για ύψομετρική διαφορά 4εκ. η κλίση μπορεί να γίνει μέχρι 8% και η ράμπα να έχει μήκος 50εκ.
Το περίζωμα εκατέρωθεν της ράμπας να έχει ύψος 5 - 7 εκ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: